Narkomania u kobiet

Narkomania u kobiet

Odsetek kobiet używających środków odurzających jest mniejszy niż mężczyzn, jednak ich uzależnienie przynosi takie same szkody społeczne. Nie można więc bagatelizować tego problemu i uważać go za jedynie marginalny, lecz przedsięwziąć wszelkie środki, by pomóc uzależnionym kobietom oraz ich rodzinom. PRZYCZYNY UZAZEŻNIENIA Najnowsze badania wskazują, że kobiety...