Narkomania u kobiet

narkomania u kobiet Odsetek kobiet używających środków odurzających jest mniejszy niż mężczyzn, jednak ich uzależnienie przynosi takie same szkody społeczne. Nie można więc bagatelizować tego problemu i uważać go za jedynie marginalny, lecz przedsięwziąć wszelkie środki, by pomóc uzależnionym kobietom oraz ich rodzinom.

PRZYCZYNY UZAZEŻNIENIA

Najnowsze badania wskazują, że kobiety najczęściej sięgają po marihuanę, amfetaminę, kokainę, alkohol i leki uspokajające, przeciwbólowe oraz nasenne. Jaki jest tego powód? Wiele – najczęściej jednak wiara w to, że skoro mężczyźni mogą zażywać narkotyki, to kobiety również. Panie mają również bardzo stresującą pracę, po której udają się do nie mniej stresujących zajęć domowych. Współpraca z panami w sferze domowej jest więc niezmiernie istotna dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Łatwy dostęp do leków uspokajających i brak wiedzy na temat ich szkodliwości sprawia bowiem, że wiele kobiet je zażywa, w konsekwencji się od nich uzależniając. A narkotyki i leki tego typu wydają się doskonałym sposobem na przynajmniej chwilową poprawę samopoczucia.

SKRYWANY PROBLEM

Część pań może i potrzebuje pomocy, i bardzo chciałaby ów pomoc uzyskać, jednak boi się głośno nazwać problem. Kobiety zwykle wkładają bardzo dużo wysiłku, aby ich uzależnienie nie wyszło na jaw. Obawiają się bowiem reakcji swojej własnej rodziny oraz otoczenia. O ile dla wielu młodych ludzi używanie narkotyków przez kobiety nie jest zachowaniem bardziej nagannym, niż w przypadku mężczyzn, o tyle wśród starszych osób narkomania, lekomania, czy też alkoholizm kobiet często jest napiętnowany, jako coś niemoralnego i niewłaściwego. Utrudnia to poszukiwanie pomocy, ponieważ panie potrafią się świetnie maskować.

narkomanizm kobiet REAKCJA RODZINY

Niezmiernie problematyczne są również reakcje rodzin kobiet uzależnionych, które próbują siłą, albo przymusem skłonić takie kobiety do zmiany zachowania. Uważają, że lekomania, czy narkomania to przejaw złej woli, a nie choroba. Nie trzeba chyba dodawać, że takie działania są nieskuteczne, a jedynie zwiększają stres i skłaniają do częstszego sięgania na przykład po leki uspokajające, aby go zredukować. Błędne koło tworzy się z również z powodu ukrywania faktu uzależnienia przed sąsiadami i pozostałymi członkami rodziny. Domownicy boją się reakcji otoczenia, zatem próbują sami rozwikłać problem. Kobiety zgłaszają się do poradni zdrowia psychicznego lub lekarzy medycyny rodzinnej, gdzie nie przyznając się do nadużywania substancji odurzających, zgłaszają rożne dolegliwości fizyczne i psychiczne.

Prowadzi to do błędnego rozpoznania choroby i może prowadzić do pogłębienia uzależnienia, na przykład gdy specjalista wypisze kolejne leki uspokajające. Z badań wynika, że znaczna część uzależnionych kobiet doświadcza różnych form przemocy: psychicznej, fizycznej, seksualnej, albo ekonomicznej. Problem jest zatem złożony, a zwiększenie świadomości społecznej może pomóc go rozwiązać. Kobiety uzależnione powinny poddawać się specjalistycznemu leczeniu, ponieważ w ten sposób poradzą sobie z nałogiem. Strach i ukrywanie uzależnienia na pewno zaś nie wspomogą leczenia, lecz jedynie je odwleką. Wszyscy powinni zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa uzależnień tego typu, które może skutkować nawet śmiercią.

 

Zobacz także

Uzależnienie od narkotyków – metody leczenia

W jaki sposób należy wybrać odpowiednią do danego przypadku metodę leczenia uzależnienia od narkotyków, i jakie...

Czytaj dalej

Uzależnienie od narkotyków – domowy detoks organizmu

Detoks jest niezmiernie ważnym początkiem wychodzenia z nałogu narkotykowego. Niezmiennie kojarzy się on jednak z...

Czytaj dalej