Geneza narkomanii – cz. 2

skąd się wzięła narkomania Narkomania jest istotnym problemem społecznym, którego podłoża leżą przeważnie w różnorakich dysfunkcjach rodzinnych. Nie chodzi tu jednocześnie o to, czy rodzina jest bogata, czy patologiczna, lecz o sam stosunek rodziców do dziecka. Jeśli dziecko cieszy się należytą akceptacją, nie będzie poszukiwało ucieczki od przyjaznego świata w świecie narkotyków. Dom rodzinny powinien wskazać mu właściwe wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do indywidualnego myślenia dziecka. Rodzice muszą pozwolić mu w pewnym momencie na podejmowanie własnych decyzji i na rozluźnienie więzi fizycznej z domem, przy jednoczesnym zachowaniu silnej więzi emocjonalnej. W ten sposób dziecko czuje, że ktoś go wspiera i że zawsze ma dokąd wracać. Dziecko, które nie znalazło w rodzinie poszanowania dla swoich praw i potrzeb, przechodzi bardzo wyraźny okres buntu, który skupia się również na innej instytucji – szkole. Szkoła w swoich szczytnych zamierzeniach miała być miejscem, które wpaja właściwe wartości i które sprzyja odpowiedniemu rozwojowi młodzieży. Tymczasem obecnie placówki te są przeludnione i nie radzą sobie z niewłaściwym zachowaniem uczniów. Nauczyciele nie mają często powołania do wykonywania swego zawodu – uważają, że dziecko, które się nie uczy, albo unika zajęć, musi być tępione.

Nie zastanawiają się, czy nie jest to swoiste wołanie o pomoc, które powinni dostrzec i wyciągnąć pomocną rękę do potrzebujących dzieci. Przestarzałe programy dydaktyczne i nastawienie na przyswojenie przeładowanego programu nie sprzyja skupieniu na właściwym rozwoju psychicznym i moralnym podopiecznych. A przecież nie tylko wiedza się liczy, lecz przede wszystkim kształtowanie osobowości młodzieży. W grupie narkomanów młody człowiek najczęściej czuje oparcie, poczucie bezpieczeństwa w swym buncie przeciwko zewnętrznemu światu.

narkomanizmNarkotyk pozwala mu się oderwać od szarej rzeczywistości społecznej. W środowisku narkomanów znajduje zrozumienie dla swych praw, potrzeb, poczucie więzi społecznej, akceptację, pewność siebie i własną wartość. Niezmiernie ważny jest również coraz prostszy dostęp do narkotyków, które można łatwo dostać nawet w szkołach, nie mówiąc już o klubach, czy dyskotekach. Często dzieci próbują z ciekawości, jednak gdyby wiedziały czym to grozi (kolejny problem nieumiejętności przekazywania informacji w rodzinie i szkole) zapewne nie robiłyby tego, a gdyby potrafiły odmówić i nie bały się ostracyzmu rówieśników – część uzależnień nie miałaby w ogóle miejsca. Narkomania jest problemem społecznym i wynikiem nieprawidłowości, które zaistniały w owym społeczeństwie. Aby rozwiązać ów problem należy sięgnąć do źródeł i na nowo określić role rodziny oraz szkoły. Obecnie istniejące rozwiązania nie sprawdzają się bowiem – rodzice powinni zawczasu myśleć o tym, czy zapewniają dziecku właściwy rozwój, a szkoły nastawić się na pomoc każdemu uczniowi, zamiast traktować ich jedynie jako zbiorowość i oceniać wyłącznie po uzyskiwanych wynikach. Społeczeństwo nie zmierza w dobrym kierunki i jeśli wciąż będziemy się skupiać wyłącznie na konsumpcji, zjawiska w typie narkomanii będą się nasilać, zamiast zanikać.

 

Zobacz także

Uzależnienie od narkotyków – metody leczenia

W jaki sposób należy wybrać odpowiednią do danego przypadku metodę leczenia uzależnienia od narkotyków, i jakie...

Czytaj dalej

Uzależnienie od narkotyków – domowy detoks organizmu

Detoks jest niezmiernie ważnym początkiem wychodzenia z nałogu narkotykowego. Niezmiennie kojarzy się on jednak z...

Czytaj dalej