Geneza narkomanii – cz. 1

geneza narkomaniiNarkomania jest problemem, który dotyka coraz większe grono społeczeństwa. Większość osób skupia się jedynie na samym problemie, zamiast zastanowić się nad jego źródłem. Niebagatelną rolę w jego powstaniu pełni bowiem rodzina. To wielki wpływ bliskich – negatywny, bądź pozytywny – ma decydujące znaczenie w powstaniu uzależnień. We współczesnych czasach rodzina przeżywa wielki kryzys – więzi emocjonalne i uczuciowe są rozluźnione, rodzice nieobecni (wciąż w pracy), bądź przeżywający kryzys. Dzieci patrzą na powolny rozpad ich rodzin – na rozwody, odchodzących ojców, na rozbite i niepełne rodziny, na konflikty między rodzicami, albo między innymi członkami rodziny. W ten sposób zaburzone zostaje ich poczucie bezpieczeństwa, które może skończyć się poszukiwaniem akceptacji w innym środowisku. Nie można zaspokajać jedynie materialnych potrzeb dziecka, a jego potrzeby psychiczno – emocjonalne uważać za niemające większego znaczenia. Kiedyś taka postawa zemści się na rodzicach.

Dzieciom nie poświęca się obecnie czasu, nie uczestniczy się w ich problemach, skupiając się jedynie na tym, by były najedzone i ubrane, a przecież zaspokajanie podstawowych potrzeb jest czymś normalnym, a nie powodem do rodzicielskiej dumy i satysfakcji. Dziecko nie mogąc znaleźć odpowiedniego wzorca, autorytetu i akceptacji, poszukuje ich w świecie zewnętrznym. Często trafia w niewłaściwe środowisko. Także postawa rodziców nadmiernie kontrolujących swoje dziecko, nadopiekuńczych, nie pozwalających im podejmować własnych decyzji, wtrącających się we wszystkie sprawy, powoduje chęć ucieczki dziecka.

czym jest narkomania Nadmierne wymagania, bądź nadmierna pobłażliwość mogą się okazać niezwykle zgubne – dziecko będzie wszelkimi sposobami starało się uciec od rodziców, albo nie będzie wstanie przeciwstawić się wpływom środowiska, w którym wzrasta i osób, które są wokoło. Narkotyk może stać się atrakcyjny dla tych dzieci, które nie mają odpowiedniej pewności siebie, nie wierzą we własne możliwości i siły, nie potrafią poradzić sobie z rzeczywistością i chciałyby wreszcie być akceptowane przez otoczenie. Narkotyk przynosi doraźne korzyści – ucieczkę, akceptację, przynależność i więzi z grupą narkomanów. Pozwala przynajmniej przez jakiś czas czuć się dobrze, co sprawia, że pragnie się wziąć następną dawkę, aż dochodzi do stopniowego uzależnienia organizmu. Narkotyk zaczyna pełnić „rolę rodziny". Daje poczucie bezpieczeństwa, będące zarazem przejawem buntu przeciwko subiektywnie odczuwanej patologii rodzinnej. Zdrowe relacje rodzinne minimalizują wybór niewłaściwej drogi dziecka i pozwalają mu na zaspokojenie wszystkich, istotnych potrzeb, dzięki czemu nie musi ono poszukiwać ucieczki w narkotykach.

 

Zobacz także

Uzależnienie od narkotyków – metody leczenia

W jaki sposób należy wybrać odpowiednią do danego przypadku metodę leczenia uzależnienia od narkotyków, i jakie...

Czytaj dalej

Uzależnienie od narkotyków – domowy detoks organizmu

Detoks jest niezmiernie ważnym początkiem wychodzenia z nałogu narkotykowego. Niezmiennie kojarzy się on jednak z...

Czytaj dalej