Narkomania

Geneza narkomanii – cz. 1

Narkomania jest problemem, który dotyka coraz większe grono społeczeństwa. Większość osób skupia się jedynie na samym problemie, zamiast zastanowić się nad jego źródłem. Niebagatelną rolę w jego powstaniu pełni bowiem rodzina. To wielki wpływ bliskich – negatywny, bądź pozytywny – ma decydujące znaczenie w powstaniu uzależnień. We współczesnych czasach rodzina...

 

Geneza narkomanii – cz. 2

Narkomania jest istotnym problemem społecznym, którego podłoża leżą przeważnie w różnorakich dysfunkcjach rodzinnych. Nie chodzi tu jednocześnie o to, czy rodzina jest bogata, czy patologiczna, lecz o sam stosunek rodziców do dziecka. Jeśli dziecko cieszy się należytą akceptacją, nie będzie poszukiwało ucieczki od przyjaznego świata w świecie narkotyków. Dom rodzinny powinien...

 

Narkomania – gdy choruje dusza i ciało

Narkotyki są coraz częstszym problemem społeczeństwa polskiego – mimo że wielu z nas uważa, iż ich domów problem ten nie dotyczy. Rodzice sądzą, że narkomania dotyka tylko osoby z marginesu społecznego – wyrzutków, przestępców, osoby ze złych rodzin, bezdomnych, tych, którzy w jakiejś sferze życia sięgnęli dna. Nie jest to jednak prawda. To problem, który może...