Skutki nałogu

Skutki uzależnienia od narkotyków

Aby w pełni zrozumieć istotę problemu uzależnienia od narkotyków należy nieco dokładniej poznać, jakie mogą być skutki czegoś takiego. Skutki te dotyczą nie tylko samej osoby uzależnionej, ale również i jej najbliższej rodziny jak i całego społeczeństwa w którym ktoś taki żyje. Są one oczywiście coraz bardziej odczuwane w miarę postępowania uzależnienia. Odczuwalne...